Velkommen til gudsteneste på Hatlehol-Borg

Annenhver søndag i skoleåret er det gudstjeneste på Borgund Folkehøgskole. Vi kaller stedet for Hatlehol-Borg fordi det kommende soknet vil hete Hatlehol og fordi skolen kalles Borg til daglig.

Gudstjenestene er en del av Spjelkavik kyrkje sitt gudstjenestetilbud og har et litt annerledes preg enn i kirka. De fleste som medvirker under gudstjenesterne er frivillige medarbeidere. Før hver gudstjeneste samles en av gudstjenestegruppene for å forberede gudstjenesten. Gruppa er også aktivt medvirkende i hele gudstjenesten, fra musikk, tekstlesing og bønner til praktiske oppgaver som kirkekaffe og rigging av salen. Tilsammen er nå over 70 mennesker engasjert i ulike oppgaver.

Vi opplever at dette store engasjementet gir en opplevelse av eierskap, tilhørighet og gudstjenesteglede.

Dersom du har lyst til å være med i en gudstjenestegruppe eller ha en annen oppgave i gudstjenestene, er du velkommen til å ta kontakt med presten på gudstjenesten eller til sokneprest Knut Bjune, 47624061.

Velkommen i fellesskapet!

Hatlehol

En feil har oppstått. Feil: Hatlehol er for øyeblikket ikke tilgjengelig.