Ålesund menighet > Kirkevalget

Resultatet av menighetsrådsvalget 2019:

 

 

Faste medlemmer etter stemmetall:

1. Richard von Løwensprung

2. Elisa Mariana De Lima Hessen

3. Elling Wiik

4. Olav Wangensteen

5. Monica Devold

6. Per Magne Gjerde

7. Linda Katrin Ulstein

8. Anniken Susanne Thoresen

Sokneprest Arnt Sigurd Solli er biskopens representant i menighetsrådet.


Varamedlemmer etter stemmetall:

1. Jorunn Marie Rygh

2. Christine Marie Lundstrøm Bendiksen

3. Sølvi Marita Bendiksen

4. Astrid Lid

5. Arnhild Elin Johansen


Kandidater til menighetsrådet