Ålesund menighet > Kirkevalget

Kandidater til menighetsrådet

Forhåndsstemme.

Fram til fredag 6.september kan du forhåndsstemme i kirkekjelleren i Spjelkavik kirke hverdager 10-15.

 

Stemmelokaler 9.september

Kirkevalget har stemmelokalene sine i umiddelbar nærhet til kommune/fylkestingsvalget. For vår menighet betyr det at vi har stemmelokaler på Skarbøvik ungdomsskole, i Rådhuset og i Larsgården Idrettshall. Åpningstidene følger kommune/fylkestingsvalget: 10-21.

Du kan stemme i andre kretser enn der du hører til, men det enkleste er at du stemmer i din egen stemmekrets. Du må uansett stemme innenfor din egen menighet, altså i en av våre tre stemmelokaler.

 

Hvem kan stemme?

Alle som fyller 15 år i løpet av 2019, er medlem i Den norske Kirke og er folkeregistrert i menigheten, har stemmerett.

Ta med valgkort om du har fått det, men det er ikke nødvendig. Det har vært mange feil på adressene på valgkortene i år, så mange er kommet i retur. Husk uansett legitimasjon!

 

Valg til bispedømmeråd/kirkemøte.

Dette valget skjer på samme sted som menighetsrådsvalget. Her er det tre lister. Du finner mer informasjon på deres hjemmesider:

http://bønnelista.no/

https://nominasjonslisten.no/

https://apenfolkekirke.org/

 

Hvordan stemme?

På begge valgene kan du sette  kryss på inntil tre kandidater (såkalt personstemme) og du kan føre opp inntil tre andre navn. På bispedømmerådsvalget kan du bare føre over navn fra en av de to andre listene. I menighetsrådsvalget kan du føre opp andre, men du må vite at disse er valgbare, altså over 18, bosatt i den aktuelle menigheten/bispedømme og medlem i Den norske Kirke. Det er ikke lov å stryke navn.

 

Mer informasjon om valget finner du her: www.kirkevalg.no